video ngắn Tạo

Do you like this movie?#film #fyp #war #movie #tiktok

Phương Thế Ngọc

0

0

1

P1. TƯỢNG PHẬT KHỔNG LỒ NHIỀU LẦN RƠI NƯỚC MẮT. #lichsuthegioi #khamphathegioi #khamphabian #khoahoc #thegioicodai #china #trungquoc

Tuấn Nguyễn

0

0

2

Tần Cối sợ sệt quân Kim, hãm hại và vu cáo trung lương, lại cắt đứt cơ hội khôi phục Giang Sơn, nên bị bách tính cho là quân bán nước, bị đúc tượng quỳ gối trước miếu Nhạc Phi để người đời phỉ nhổ. Tại miếu Nhạc Phi ở Chiết Giang, tượng Tần Cối đã liên tục bị người đời làm hư hại, phải đúc tới 13 lần. #khampha #khamphatrungquoc #china #dulichtrungquoc #travel #learnontiktok #viral #xuhuong

104433636751428329935

0

0

1

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#hotgirlvietnam3860 #gialac0210#1696083940857991 #gaixinh #shorts P32

GIALAC 0210

0

0

1

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣#hotgirlvietnam3860 #gialac0210#1696083940857991 #gaixinh #shorts P127

GIALAC 0210

0

0

0